„Biblioteka jest szczególną świątynią twórczego ducha ludzkiego, który odzwierciedla owo Boże Tchnienie, jakie towarzyszyło dziełu stworzenia świata człowieka” 

( Jan Paweł II do młodzieży, Warszawa, 1999 r.)


Biblioteka im. Jana Pawła II

ul. Ks. B. Markiewicza 1

01-493 Warszawa, tel. 638-24-58

adres internetowy: www.biblioteka.parafia-bemowo.waw.pl

e-mail : biblioteka@parafia-bemowo.waw.pl

KATALOG ON-LINE

 

CZYTELNIA I WYPOŻYCZALNIA

czynna

Poniedziałek                  16.00  -   20.00

Środa                                16.00  -   20.00

 

Wszystkich zainteresowanych bardzo

miło zapraszamy.