Biblioteka Jana Pawła II -  Księgozbiór

Biblioteka prowadzi działalność społeczną, której podstawowym zadaniem jest udostępnianie księgozbioru mieszkańcom Bemowa i Warszawy do skorzystania na miejscu i poza terenem Biblioteki. Księgozbiór adresowany jest nie tylko do młodzieży, czy też wyłącznie parafian, lecz do wszystkich Czytelników różnych zawodów i profesji, w każdej grupie wiekowej.

Biblioteka posiada bogaty księgozbiór poświęcony Osobie i nauczaniu Jana Pawła II, w zbiorach Biblioteki znajdują się teksty papieża Polaka, jego encykliki, adhortacje, przemówienia, rozważania, homilie, katechezy, dzieła filozoficzne, listy apostolskie, utwory poetyckie i literackie Karola Wojtyły  oraz książki o Janie Pawle II.

W dziale teologicznym znajdują się książki na temat Biblii, chrześcijaństwa, Chrystologii, eklezjologii, ekumenizmu, filozofii Boga, historii Kościoła katolickiego, katolickiej nauki społecznej, liturgiki, mariologii, patrologii, prawosławia, religioznawstwa, teologii  biblijnej, dogmatycznej, duchowości fundamentalnej, moralnej i naturalnej,  zgromadzeń i zakonów.

W dziale literatury popularno-naukowej  znajdują się słowniki, leksykony, encyklopedie, atlasy z różnych dziedzin wiedzy, oraz książki z antropologii, architektury, biologii, chemii, ekologii, ekonomii, etyki, filozofii, filologii, fizyki, geografii, historii Polski, historii świata, informatyki, językoznawstwa, logiki, literaturoznawstwa, matematyki, medycyny, muzyki, pedagogiki i psychologii, prawa, socjologii, sztuki, techniki i zarządzania.

Dział literatury pięknej obejmuje literaturę polską , literaturę powszechną i klasyczną. Na zbiór składają się dzieła klasyki polskiej i światowej w tym również obowiązkowe i uzupełniające lektury szkolne. W dziale tym znajdują się baśnie, bajki i książki dla dzieci.