Biblioteka Jana Pawła II  - Historia

W kwietniu 2003 r. grupa mieszkańców Bemowa wraz z księdzem proboszczem podjęła inicjatywę uczczenia Osoby Ojca Świętego Jana Pawła II oraz 25 rocznicy Jego pontyfikatu i postanowiła stworzyć Bibliotekę im. Jana Pawła II przy parafii Matki Bożej Królowej Aniołów na Warszawskim Bemowie. W zamierzeniu Biblioteka miała stać się ośrodkiem edukacji,  kultury i promocji czytelnictwa. Narzędziem medialnym informowania społeczności lokalnej o podjętym działaniu stała się cotygodniowa gazetka parafialna „Nasza Parafia” , informacja o powstającej Bibliotece wyszła również poza ramy lokalne, o zamyśle tym donosił „Gość Niedzielny".

W celu realizacji tego wspaniałego zadania powstał Komitet Organizacyjny Biblioteki oraz pozyskano grono Honorowych Założycieli Biblioteki.

Mottem Biblioteki stały się prorocze słowa opowiedziane w 1900 roku przez Ks. Bronisława Markiewicza wychowankom, by posłużyły do przygotowania się na mające nastąpić wydarzenia : „Polacy , najwyżej zaś Pan Bóg Was wyniesie, kiedy dacie światu Wielkiego Papieża. Ufajcie przeto Panu, bo dobry, miłosierny i nieskończenie sprawiedliwy jest”.

Logo Biblioteki przedstawia Wielkiego Patrona – Ojca Świętego Jana Pawła II – pochylonego na książką. Logo jest jednocześnie naszym ekslibrisem i znakiem firmowym.

Na siedzibę Biblioteki wybrano pomieszczenia zlokalizowane na parterze Domu Parafialnego. Zlokalizowanie Biblioteki w domu zakonnym zobligowało do stworzenia w ramach biblioteki działu teologicznego i nadania jej oprócz świeckiego, duchowego charakteru. Natomiast Wielki patron Biblioteki zobowiązał do uczynienia Działu Jana Pawła II,  naczelnym działem Biblioteki, którego zbiory mając na uwadze promocję nauczania Ojca Świętego umieszczone zostaną w wolnym dostępie.

Staraniem Komitetu Organizacyjnego Biblioteka pozyskała chwilowych sponsorów wśród instytucji  publicznych i prywatnych oraz lokalnych podmiotów gospodarczych. Bibliotekę zasiliły finansowo osoby prywatne Parafianie, poprzez organizowanie co pewien okres czasu zbiórki na tacę w kościele na cele Biblioteki

   - poprzez kwestę organizowaną w dniach otwartych Biblioteki

   - poprzez wpłaty gotówkowe bądź przelewy kierowane na konto Biblioteki

   - zbiórkę książek przekazywanych przez  osoby świeckie i duchowne do Biblioteki

Uroczyste otwarcie  i poświęcenie Biblioteki nastąpiło dnia 25 stycznia 2004 r.

Biblioteka zajmuje  dwie sale o łącznej powierzchni  154 m2, na Czytelnię przypada 109 m2 i na magazyn 45 m2. Sala Czytelni wyposażona została w regały stacjonarne, stoły i krzesła, w magazynie znajdują się regały przesuwne Foreg 2000 austriackiej firmy Forster. Regały mają łączną długość powierzchni użytkowej półek 568 metrów bieżących, pozwalają one na zmagazynowanie około 20 tysięcy woluminów. Książki w magazynie gromadzone są według formatu w celu uzyskania jak największej powierzchni do gromadzenia zbiorów.

Biblioteka posiada popiersie swojego Wielkiego Patrona. Popiersie odlane z brązu umieszczone zostało na cokole przed budynkiem Biblioteki. Na cokole zamieszczony został odlany z brązu herb papieski  oraz powiększona wierna kopia podpisu Ojca Świętego na jubileuszowych obrazkach : Totus Tuus Joannes Paulus PP 1978 – 16.X – 2003.

Wewnątrz sali Czytelni ustawiona jest odlana z brązu figurka Jana Pawła II. Na ścianie Czytelni , w kompozycji z figurką Wielkiego Patrona  Biblioteki, zamontowany został napis wykonany z liter brązu, a układający się w motto Biblioteki.

Sala Czytelni ozdobiona jest zdjęciami ze spotkań z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w Polsce.

Biblioteka prowadzi działalność społeczną, której podstawowym działaniem jest udostępnianie księgozbioru mieszkańcom Bemowa i Warszawy do wykorzystania na miejscu i poza terenem Biblioteki. Udostępnianie  księgozbioru jest  nieodpłatne. Księgozbiór adresowany jest  do Czytelników wszystkich profesji i w każdej grupie wiekowej.

Biblioteka gromadzi zbiory w języku polskim i obcojęzyczne wydawnictwa zwarte, czasopisma i zbiory audiowizualne. W okresie 9 lat istnienia, w Bibliotece zgromadzonych zostało około 20 tys. woluminów książek, kilkanaście roczników czasopism oraz kasety wideo głównie bajki dla dzieci lub dawne filmy fabularne ( w okrojonym wyborze ).

Książki zgromadzone w Bibliotece to głównie dary z innych Bibliotek zakonnych i świeckich, dary od Czytelników: parafian Bemowa, mieszkańców Warszawy, księży, emerytowanych pracowników naukowych, nauczycieli, prawników, dziennikarzy, studentów, uczniów lub innych bezimiennych ofiarodawców i darczyńców, którym na sercu leży dobro i rozwój Biblioteki Jana Pawła II. Czasami książki przynoszą osoby bezimienne i zostawiają na furcie domu zakonnego lub bezpośrednio w Bibliotece, nieraz telefonują i proszą o odbiór książek  z księgozbiorów prywatnych likwidowanych ze względu na podeszły wiek lub zmianę miejsca zamieszkania. Czytelnicy często przynoszą swoje prywatne często bardzo wartościowe książki  jako prezenty do Biblioteki w dowód wdzięczności za możliwość wypożyczania innych książek .

Dzięki tym wszystkim bezinteresownym ofiarodawcom udało się zgromadzić wspaniały i bogaty księgozbiór z różnych dziedzin wiedzy, nauki, literatury, który w epoce telewizji cyfrowej, telefonii komórkowej i nieskończonych przestworzy internetu, pozwoli odkryć   twórczy warsztat jakim jest Biblioteka. Warsztat w którym każdy znajdzie właściwą wiedzę, dobrą informację, i odpowiednią dla siebie lekturę. Nauczy się myśleć, rozumować , kojarzyć fakty, wyciągać wnioski, planować i podejmować decyzje i dokonywać wyborów.