BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIE

BIBLIOTEKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK

BIBLIOTEKI INNYCH PLACÓWEK NAUKOWYCH

BIBLIOTEKI TEOLOGICZNE

BIBLIOTEKI TECHNICZNE

BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE

BIBLIOTEKI SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH

POZOSTAŁE BIBLIOTEKI WARSZAWSKIE

BIBLIOTEKI WIRTUALNE

BIBLIOTEKI POLSKIE NA ŚWIECIE

NAJWAŻNIEJSZE ZAGRANICZNE KATALOGI BIBLIOTECZNE